ข้อกำหนดและเงื่อนไข : totalwrc.com

ความเข้าใจในข้อตกลง: ก่อนที่จะเข้าใช้บริการ ผู้เล่นจะต้องทำความเข้าใจกับเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยการใช้งานเว็บไซต์ totalwrc.com ถือว่าได้ยอมรับข้อตกลงนี้แล้ว

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด: เว็บไซต์ totalwrc.com ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยจะมีการประกาศแจ้งเตือน สำหรับนการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์อย่างชัดเจน

ข้อกำหนดของบัญชี: ผู้ใช้งานจะต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องเมื่อสร้างบัญชีกับ totalwrc.com และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

การฝากเงินถอนเงิน: กฎและข้อจำกัดเกี่ยวกับการฝากเงินและการถอนเงินจะถูกกำหนดไว้ชัดเจนบนเว็บไซต์ของเรา

การใช้งานที่ยุติธรรม: ผู้เล่นต้องปฏิบัติตามกฎการใช้งานของเว็บ totalwrc.com อย่างเคร่งครัด การละเมิดอาจนำไปสู่การยกเลิกบัญชีโดยไม่มีการรับผิดชอบจากทางเว็บ

นโยบายความเป็นส่วนตัว: การจัดการข้อมูลส่วนตัวจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งสามารถอ่านได้จากเว็บไซต์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เว็บไซต์ totalwrc.com ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการไปเล่นเดิมพัน ผู้เล่นควรเดิมพันอย่างมีสติ